Voedingsindustrie

Food Industrie

EXB software voor de voedingsindustrie


focus op qualiteitBeheer van risico’s en incidenten

De focus in de voeding- en drankenindustrie moet continue op voedselveiligheid en procesbeheersing zijn. EXB kan u behulpzaam zijn met een sluitende integrale aanpak van risicobeheer, incidentbeheer en verbetermanagement. Risico’s moeten worden onderkend en in beeld gebracht, maatregelen moeten worden ingevoerd zijn om risico’s te verkleinen of indien mogelijk uit te sluiten. Registratie van klachten, incidenten, bijna ongevallen, milieu problemen en productiefouten vormt de basis voor analyses en verbeter maatregelen. Door inspectierondes te plannen en uit te voeren en vervolgens de bevindingen te rapporteren weet u hoe het bedrijf ervoor staat. Het totale spectrum van processen, risico beheersing, incident management en controles kan in EXB worden vastgelegd.

Regelgeving

Nu, meer dan ooit, zijn belanghebbenden in de food en beverage-keten verplicht zich in te zetten voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit en voor veilige werkomstandigheden. In de afgelopen jaren hebben regelgevende instanties, zoals de FDA in de Verenigde Staten en de Europese Unie, initiatieven genomen  eisen verder aan te scherpen. Productieproces moeten veiliger en de kwaliteit van het product en het proces moet verder verbeteren. De toonaangevende normen voor het aantonen van veiligheid en kwaliteit in de voedselketen zijn o.a. HACCP, ISO 22000, BRC, IFS en SQF.

 

Dashboards en Rapporten

Functie afhankelijke dashboards, controle diagrammen en score kaarten geven inzicht in de historie en de trends van Incidenten en brengen hoog-risico-gebieden in beeld. De  overzichten beiden met drilldown opties een eenvoudige mogelijkheid om meer gedetailleerde of gefilterde gegevens te beoordelen. Meten is weten en een doelgerichte aanpak wordt zo mogelijk.

Meer weten over de diverse onderdelen van EXB Incident management? Bekijk onderstaande pagina’s eens of neemt contact op:

 ⊗  Het Incident proces
 ⊗  Incident registratie
 ⊗  De workflow aanpak
 ⊗  Analyse en verbeteren
 ⊗  Dashboards en rapportage
 ⊗  De mobiele App