Transport en Logistiek

EXB software voor de Transport & Logistiek

Incident management software voor de Transport en Logistiek


Integrale webbased oplossing die u verder helpt

EXB Software ondersteunt transport en logistieke diensten door risico’s te verminderen, incidenten vast te leggen en op te volgen en de doelmatigheid te verbeteren in elk stadium van de waardeketen. Als specialist op het gebied van Risico en Incident management helpen we u uw bedrijfsprocessen optimaal te beheersen en zodoende uw commerciële en operationele performance te verbeteren.

EXB Incident Software ondersteunt u bij:

  • Het in beeld brengen van alle interne en externe kansen en risico’s van je organisatie.
  • Het registreren, opvolgen en rapporteren over incidenten, klachten en claims en het zorgen voor een stevige resolutie-en rapportagestructuur.
  • Het efficiënt en effectief uitvoeren van interne audits en het vertalen van uitkomsten naar actie en verbeterpunten.
  • Het verzamelen, analyseren en visualiseren van operationele en stuurinformatie via dashboards en rapportage.

EXB 360° Software wordt gebruikt in de gehele transport en logistieke keten: verladers, logistieke dienstverleners, havenbedrijven, transportbedrijven, rederijen en kennisinstellingen (lucht-weg-water-rail).

Mobiele AppMobiele app

De mobiele App van EXB is onmisbaar wanneer het wenselijk is de benodigde informatie direct bij de hand hebben. Hiermee kunnen ook incidenten, incl. foto materiaal en GPS informatie, meteen op locatie worden vastgelegd. Onafhankelijk van het platform ( Apple of Android ) en het device ( tablet, telefoon of terminal )  beschikt u waar u ook bent over de gewenste documenten en mogelijkheden.

Dashboards en Rapporten

Functie afhankelijke dashboards, controle diagrammen en score kaarten geven inzicht in de historie en de trends van Incidenten en brengen hoog-risico-gebieden in beeld. De  overzichten beiden met drilldown opties een eenvoudige mogelijkheid om meer gedetailleerde of gefilterde gegevens te beoordelen. Meten is weten en een doelgerichte aanpak wordt zo mogelijk.

Meer weten over de diverse onderdelen van EXB Incident management? Bekijk onderstaande pagina’s eens of neemt contact op:

 ⊗  Het Incident proces
 ⊗  Incident registratie
 ⊗  De workflow aanpak
 ⊗  Analyse en verbeteren
 ⊗  Dashboards en rapportage
 ⊗  De mobiele App