Het Incident management procesProcesstappen Incident management


Logische processen voor registratie en afhandeling

EXB Incident Management maakt het mogelijk slimme processen op te zetten voor het registreren, documenteren, structureren en optimaliseren van incidentafhandeling. Incidenten kunnen enorm variëren van klachten van klanten, aansprakelijkheidsclaims, near misses, non-conformiteiten, ongevallen (persoonlijk, materieel, milieu), schendingen op het gebied van ethiek, veiligheid of privacy en potentiële fraude. Door de structurering krijgen alle gebruikers (rol-gebaseerd) de juiste mogelijkheden, informatie en inzichten en worden indien nodig betrokken in het proces. De inrichting van de processen kunt u in de EXB Software zelf bepalen, maar meestal zult u wel iets herkennen in logica van onderstaande procesopzet.

A A N P A K    I N C I D E N T    P R O C E S S E N

Workflow incidenten

Wat IS gebeurd:Wat KAN gebeuren:
Incidenten, ongelukken, claims, misses, fouten, non-conformiteit, defecten, klachten, etc.Bijna ongevallen, near-misses, potentieel risico, FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), potentiële fraudes, etc.

 

Voordelen

voordelen

Vergroot de transparantie van de organisatie en de interne/externe communicatie rondom incidenten

voordelen

Er ontstaat een lerende organisatie, die de lessen weet te trekken uit incidenten

voordelen

Structureert en formaliseert regels, procedures en processen rondom Incident Management

voordelen

De manier van werken wordt geborgd en de voortgang wordt continue bewaakt


Afspraak maken met EXB software?

Heeft u interesse en wilt u graag een afspraak plannen met een van onze consultants? Dat kan en gaat heel makkelijk door een afspraakvoorstel bij ons in te dienen.