Vooraf gedefinieerde workflowsDe juiste afhandeling in workflows borgen


Systematische aanpak

De beschrijving van het Incident Management proces toont aan dat een gedegen aanpak van Incident Management alleen mogelijk is via een gestructureerde vastlegging en opvolging in de organisatie. Door de taken in een logische volgorde te definiëren en aan te bieden aan de juiste medewerkers en afdelingen maak je dat mogelijk. Met de workflow benadering leg je structuren vast en stel je de opvolging zeker. Alleen zo borg je dat de juiste mensen worden betrokken en dat de uit te voeren activiteiten tijdig en correct worden afgehandeld.

Workflows faciliteren het samenwerken en het bijhouden van de voortgang van analyse en aanpak. Workflow benaderingEXB Incident Management beidt bedrijven de mogelijkheid om een consistent en effectief intake- en oplossingsproces op te zetten, wat noodzakelijk is voor een goed incidentbeheer. Zo’n Incident Management aanpak maakt gecentraliseerde incidentregistratie, documentatie en dossiervorming over verschillende afdelingen en locaties heen mogelijk. Medewerkers kunnen incidenten vastleggen, maar automatische triggers die gekoppeld zijn aan processen of installaties kunnen ook de start van een incident registratie vormen.

Opvolging in de workflow

Iedere case krijgt een uniek nummer waarmee het de verschillende stadia in de workflow doorloopt. De informatie verrijkt in de verschillende stappen van de workflow. De case wordt stapsgewijs opgepakt, geanalyseerd, aangepakt en waar mogelijk worden corrigerende en preventieve maatregelen ingevoerd. De workflow automatiseert het onderzoek proces, de toewijzing van taken en herinnert aan openstaande acties. Bijlagen, zoals documenten, foto’s, e-mails en/of filmpjes koppelt u om te komen tot een totale gecentraliseerde vastlegging.

Flexibel Framework

EXB Incident Management is onderdeel van een geïntegreerd en flexibel raamwerk voor het:

  • documenteren en beoordelen
  • definiëren van preventieve maatregelen
  • plannen en opvolgen van evaluaties en audits
  • identificeren van problemen en near-misses
  • implementeren van aanbevelingen en saneringsplannen
  • initiëren van actieplannen

EXB 360° Incident Management laat u verantwoord omgaan met incidenten en maakt dat de informatie benutten om de organisatie verder te verbeteren.


Voordelen

Voordelen

Transparantie: verduidelijkt de incident management structuur

Voordelen

Evaluatie: zorgt voor situatieanalyses en linkt preventie activiteiten.

Voordelen

Maatregelen: stelt maatregelen vast en linkt deze aan beleid, organisatie, bedrijfsprocessen en compliance.

Voordelen

Monitoring: zorgt voor up-to-date informatie met dashboards, KPI’s, etc.


 Afspraak maken met EXB software?

Heeft u interesse en wilt u graag een afspraak plannen met een van onze consultants? Dat kan en gaat heel makkelijk door een afspraakvoorstel bij ons in te dienen.