Incident Response – kies een schaalbare en gecoördineerde aanpak

  • 28 december 2018

ControleOngevallen: Vaak varianten op eerdere incidenten

Hoe voorkom je incidenten en risico situaties? Twee belangrijke factoren:

  • De juiste attitude en mindset bij de medewerkers
Medewerkers moeten bewust worden van de belangen en bereid zijn meldingen te doen. Een geoliede samenwerking bij de afhandeling van meldingen en terugkoppeling over de status van meldingen is daarvoor essentieel.
  • Optimale beheersing van de bedrijfsprocessen
Voor de aanpak van ongevallen is het van belang de processen in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Leren van incidenten en afwijkingen is een succesvolle manier om de kwaliteit van processen te verbeteren. Als ongevallen vaak varianten zijn op eerdere incidenten dan roept dat de vraag op: waarom is er onvoldoende van geleerd.

Lees de checklist met mogelijkheden om incident management beter te organiseren ……. Lees meer