Bouw en Techniek

EXB voor Bouw & Techniek

EXB Incident software voor de Bouw en Techniek


veilig werken

Speciaal van belang in de bouw en techniek

De bouwsector is onderhevig aan meer risico’s en onzekerheden dan misschien elke andere industrie. De wettelijke eisen zijn aanzienlijk aangescherpt in de afgelopen jaren en bedrijven komen face-to-face met een aantal complexe uitdagingen en vraagstukken. Vaak ligt het verschil tussen een zeer succesvolle bouw en/of engineeringproject en één marginale in het beheer van de vele kwesties die buiten de reikwijdte van het traditionele resources management vallen. Met EXB Software kunt u uw kwaliteit van de prestaties verbeteren en vermindert u garantie en aansprakelijkheid risico’s.

De bouw en de techniek branche heeft hevige concurrentie, een sterke focus op de kosten, en een regelgevend toezicht. Er is een voortdurende trend naar global sourcing en gedistribueerd engineering, productie en assemblage. Al deze factoren spelen een rol in de behoefte aan uitbreidbare en flexibele risico en incident management systemen. Risico’s worden in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind of afgedekt. Door inspectierondes te plannen en uit te voeren en vervolgens de bevindingen te rapporteren weet u hoe het bedrijf ervoor staat. Klachten, claims, milieu problemen, ongevallen en bijna-ongevallen worden vastgelegd in Incident Management. De bevindingen leiden tot corrigerende en preventieve maatregelen (Verbeter Management). Het totale spectrum van processen, organisatiestructuren, risico beheersing en controles kan in EXB worden vastgelegd.

Compliance en Risicobeheer voor de Chemie - Mobiele oplossing

Mobiele App

De mobiele App van EXB is onmisbaar wanneer het wenselijk is de benodigde informatie en instructies direct bij de hand hebben. Verder kunt u met de App ook incidenten, incl. foto materiaal en GPS informatie, meteen op locatie worden vastleggen. Onafhankelijk van het platform ( Apple of Android ) en het device ( tablet, telefoon of terminal )  beschikt u waar u ook bent over de gewenste documenten en mogelijkheden.

Dashboards en Rapporten

Functie afhankelijke dashboards, controle diagrammen en score kaarten geven inzicht in de historie en de trends van Incidenten en brengen hoog-risico-gebieden in beeld. De  overzichten beiden met drilldown opties een eenvoudige mogelijkheid om meer gedetailleerde of gefilterde gegevens te beoordelen. Meten is weten en een doelgerichte aanpak wordt zo mogelijk.

Meer weten over de diverse onderdelen van EXB Incident management? Bekijk onderstaande pagina’s eens of neemt contact op:

 ⊗  Het Incident proces
 ⊗  Incident registratie
 ⊗  De workflow aanpak
 ⊗  Analyse en verbeteren
 ⊗  Dashboards en rapportage
 ⊗  De mobiele App

In de afgelopen twee decennia heeft EXB klanten in de sector geholpen zakelijke kansen te realiseren en waarde toe te voegen op een manier die voorheen niet mogelijk werd geacht.